Aleksi Koivisto Sankari on se, joka pelkää liikaa karatakseen.

Eläköön erilaisuus Etelä-Pohjanmaallakin

  • Eläköön erilaisuus Etelä-Pohjanmaallakin"Aito avioliitto ei syrji ketään. Lehmän laitumella ei tarvitse katsoa taivaalla lentävää lintua ja kokea olevansa syrjitty, koska ei kykene lentämään. Avioliitossa tulee tietenkin olla sukupuolikriteeri."

 


Kuusiokuntien alueella julkaistavassa mainoslehti Lakeuden Portissa 8.7.2015 nähtiin jälleen kerran asiantonta ja asenteellista kirjoittelua koskien tasa-arvoista avioliittolakia ja lapselle sopivinta perhemuotoa. Mika Rantanen moittii heikoin faktatiedoin eduskunnan hyväksymää ja presidentinkin jo allekirjoittaman samaa sukupuolta olevien parien oikeutta siviilivihkimiseen. Rantanen kannustaa ihmisiä mukaan hyväksytyn kansalaisloitteen vastalaloitteeseen ja arvostelee vahvasti suomalaisten perheiden valintoja.


Suomessa on jo sateenkaariperheitä. Meillä on esimerkiksi perheitä, joissa lapsen vanhemmat ovat eronneet, lapsella on vain yksi vanhempi tai lapsen rakastavat vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Mielestäni kellään ei ole oikeutta määrittää millainen perhemuoto on paras.


Kirjoituksessaan Rantanen viittaa "eräisiin sosiologisiin tutkimuksiin" kuinka isän ja äidin avioliiton varaan perustuva aito avioliitto olisi jokaisen lapsen oikeus. Kaikkein vähiten se on lapsen päätettävissä millaiseen perheeseen hän saa mahdollisuuden syntyä. Kritisoivan kirjoittelun ja ihmisten arvostelun sijaan tulisi näitä perhemuotoja tukea. Jokaisella lapsella on oikeus perheeseen, sekä tunteeseen, että hänen perheensä on arvostettu ja hyväksytty osa yhteisöä.


Viime viikkoina olemme saaneet lukea kuinka Yhdysvalloissa tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan jokaisessa osavaltiossa. Sen sijaan Venäjä on tuottanut homopropagandallista lainsäädäntöä ja seksuaalivähemmistöjen julmista pahoinpitelyistä kertova dokumentti on kerännyt katsojia Suomessakin. Ensi kesänä Seinäjoella marssitaan ensimmäisen kerran erilaisuuden puolesta. Suvaitsevaisuus saavuttaa meitä.


Tahdon2013 -kampanja ja kansanliike oli osoitus siitä kuinka varsinkin me nuoret haluamme vaikuttaa yhteiskunnan arvojen kehitykseen. Tarvitsemme asenneilmapiirin muutoksen. Sitä nämä Lakeuden Portin jatkuvat seksuaalivähemmistöjä krisitoivat julkaisut eivät tarjoa. Ne on tuomittava ja niitä ei voi enää katsoa läpi sormien. 


Suomalaisten lapsijärjestöjen kannanoton mukaan tasa-arvoinen avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä kasvavan lapsen yhdenvertaisuuden toteutumisen ja vahvistaa sateenkaariperheissä elävien lasten yhteiskunnallista asemaa ja on siten lapsen edun mukainen.


Mielestäni jokaisella lapsella oikeus on yhteisöön, jossa erilaisuutta ymmärretään. Kaikki lähtee vanhemmista, sillä yksikään lapsi ei synny tähän maailmaan asenteellisena. Minä uskon, että lopulta lehmätkin lentävät.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän EliasRantanen kuva
Elias Rantanen

Lakivaliokunnan mietinnössä 14/2014 vp on lopussa ratkaisevan tärkeä huomio, jota suurin osa kansanedustajista ei ottanut ollenkaan vakavasti äänestäessään sukupuolineutraali avioliittolain puolesta eli äänestäessään lakivaliokunnan esitystä vastaan, tahdon 2013 kansalaisaloitteen puolesta.

Näin lakivaliokunta 14/2014 vp: ”Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi. Asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan”.

Faktaa on: ennen eduskunnan äänestystä tahdon 2013 kansalaisaloitteesta, lapsivaikutusarviota ei tehty. Kyse ei ollut kenenkään uskomuksista, eikä eduskunnan päätöksestä olla eri mieltä KT Tapio Puolimatkan kanssa, ei myös muiden vastaavalla kannalla olevien asiantuntija lausuntojen kanssa.

Kysymys oli siitä, että enemmistö kansanedustajista piti edeltävää lapsivaikutusarvion suorittamista tarpeettomana ja toisarvoisena asiana. Ei myös katsonut tarpeelliseksi huomioda asiantuntijalausuntoja asiasta.

Samoin myös eduskunnan enemmistö tehdessään päätöksen ei välittänyt lakivaliokunnan antaman kielteisen lausunnon olemassa olemisesta. Fakta on: eduskunnan enemmistö asetti sukupuolivähemmistössä olevien aikuisten pyyteet lasten oikeuksien edelle seurauksista välittämättä.

"Sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelee lapsen normaalitilaksi sen, että hän kasvaa irrallaan joko biologisesta isästään tai äidistään. Tämä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista, jonka mukaan lapsella on ”oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan”.

"Sopimuksen sananmuoto viittaa biologisiin vanhempiin, koska sosiaaliset vanhempansa lapsi tietysti tuntee aina".

"Sukupuolineutraalin avioliiton perusidea on vanhemmuuden sukupuolineutraalius, eli isää tai äitiä ei välttämättä tarvita vaan joku toinen lapsesta kiinnostunut aikuinen voi korvata hänet".

"Sukupuolineutraalia lainsäädäntöä perustellaan sillä, että lapsen suurin tarve on rakkaus. Lapsi ei tarvitse biologista isää tai äitiä, vaan toinen rakastava aikuinen voi korvata heidät".

" Sukupuolineutraali ajattelu on utopistista vähätellessään vanhempien ja lasten biologisen suhteen tärkeyttä ja poistaessaan luonnollisen vanhemmuuden laista".

"Sukupuolineutraali avioliittonäkemys laajentaa aikuisten oikeuksia lapsen oikeuksien kustannuksella”. (Lainausmerkeissa olevat sitaatit Professori KT Tapio Puolimatkan argumentaatioista.)

Edellisen johdosta on oikea johtopäätös: sukupuolineutraalia avioliittolakia ei tule hyväksyä ottaen huomioon lapsenoikeuden biologiseen äitiinsä ja isäänsä.

Perustelu: Koska "sosiaaliset vanhempansa lapsi tietysti tuntee aina" on selvää että Lapsen oikeuksien sopimuksessa sanalla "vanhemmat" lähtökohtaisesti tarkoitetaan aina lapsen molempia biologisia vanhempia, mutta myös varmasti erityistapauksissa adoptiossa (miestä ja naista) vanhempia (esim. orpojen tai heitteille jätettyjen tai sosiaalisin syin adoptoitujen lasten kohdalla).

Kuitenkaan lastenoikeuksien julistukaan ei ole se varsinainen peruste spn-lain epäämiselle, vaan se lähtökohta, että lapsi on oikeutettu tuntemaan biologinen isänsä ja äitinsä ja olemaan heidän hoidettavanaan, mikäli mahdollista täysi-ikäisyyteen asti.

Jos spn-laki tulee voimaan lainsäädännössä, seurauksena avioliitossa syntyneet lapset ja samaa sukupuolta olevien parien adoptoimat ( tai keinohelmöitetyt) lapset eivät ole keskenään tasa-arvoisessa asemassa avioliitolain muutoksen jälkeeen: aidossa avioliittossa syntynyt lapsi saa lähtökohtaisesti olla oman isänsä ja äitinsä hoidettavana ja yhteydessä sukujuuriinsa, mutta samaa sukupuolta olevien puolisoiden muodostamassa perheessä lapsi ei milloinkaan ole (biologisesti) yhteinen ja hän lähtökohtaisesti menettää yhteyden vähintään puoleen sukujuuristaan.

Suomeen on perustettu aito avioliitto ry. Se on uskonnollisesti sitoutumaton ja puoluepoliittisesti sitoutumaton avoin yhdistys ja vaikutus kanava kaikille, jotka haluavat avioliiton säilyvän miehen ja naisen välisenä sekä lapsen oikeuden isäänsä ja äitiinsä. http://aitoavioliitto.fi.

Mika Rantanen

Tässä blogissa mainittu Mika Rantanen ei ole ainakaan sama henkilö kuin minä, vaikka olen kyllä perinteisen avioliiton kannattaja.

Toimituksen poiminnat